REKLAMACE A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Zboží je možné reklamovat nebo vrátit dle stávajících platných norem. Před jakoukoliv reklamací nás prosím nejprve uvědomte telefonicky nebo emailem.

Odstoupit od Smlouvy, vrátit zboží, je možné bez udání důvodu do 14 dnů. tato možnost se ale nevztahuje se na všechny potraviny nebo další zboží specifikované zákonem. (bližší informace najdete zde) .

V případě reklamace nás prosím vždy neprodleně kontaktujte emailem nebo telefonicky. Díky tomu budeme schopni Vaši reklamaci vyřídit v co nejkratším termínu k Vaší spokojenosti.

Pro vrácení zboží bez udání důvodů akceptujeme pouze zboží, které je v neporušených, neotevřených obalech, přesně v té podobě, jak bylo expedováno od nás. Některé druhy zboží není možné vzít zpět!

Potraviny a kosmetiku po otevření je možné vracet jen s ohledem na důvodné reklamační podněty, jako jsou např. vady tohoto zboží výrobku).
Kosmetiku po otevření není možné vracet, reklamace na kosmetiku uznáváme co se týče kvalitativních vad, není však možné reklamovat kosmetiku či parfémy v případě, že nejste spokojeni s vůní apod.

Na veškeré zboží poskytujeme záruku do doby minimální trvanlivosti zboží nebo datumu spotřeby (u potravin, čajů apod.) nebo dle platných norem (u ostatního zboží).

Reklamace na nedodané zboží, zboží omylem zaslané, špatně dodané nebo špatný počet uplatňujte ihned po převzetí, max. do dvou dnů emailem.


PRO VAŠI INFORMACI

§ 1837 ZÁKONA C. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
 . . . 
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo 
pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo 
po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a 
z hygienických důvodu jej není možné vrátit,
 . . . 

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORU PŘI ČOI

V případe, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štepánská 15
120 00 Praha 2
Email:adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz


Prostudujte si prosím i Obchodní podmínky či Poučení o právu na odstoupení od smlouvy .