PRO VAŠI INFORMACI

Chlazené a čerstvé zboží, stejně jako produkty s krátkou dobou minimální trvanlivosti, je možné objednat pouze v případě, že pro doručení zvolíte osobní odběr na prodejně či rozvoz po městě Brně.

Pokud Vaše objednávka obsahuje i chlazené a čerstvé zboží nebo zboží s krátkou dobou minimální trvanlivosti, vyzvedněte si prosím Vaše zboží do dvou dnů od potvrzení objednávky. Samozřejmě se můžeme dopředu domluvit na jiném termínu vyzvednutí vaší objednávky.


Věnujeme velkou pozornost zdě uvedeným informacím o jednotlivých výrobcích. Kvůli se neustále měnícím produktům či platné legislativě může dojít ke změně ve složení, výskytu alergenů či jiným nutričním hodnotám, které se nám v našem obchodě nepodaří aktualizovat.

Proto se prosím nespolehejte pouze na informace uvedené na stránkách, ale vždy si prostudujte platnou etiketu na konkrétním výrobku.

Děkujeme.


Obrázky použité v eshopu jsou pouze ilustrativní a nemusí odpovídat aktuálnímu stavu obalu zboží.


§ 1837 ZÁKONA C. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
 . . . 
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo 
pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo 
po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a 
z hygienických důvodu jej není možné vrátit,
 . . . 

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORU PŘI ČOI

V případe, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: 

Česká obchodní inspekce 
Ústřední inspektorát – oddělení ADR 
Štepánská 15 
120 00 Praha 2 
Email:adr@coi.cz 
Web: adr.coi.cz